W pandemii niemal wszyscy prawnicy (przynajmniej przez jakiś czas) pracowali zdalnie. Następnie przeszli na różne formy pracy hybrydowej. Dzisiaj wiele firm i kancelarii w całości, lub większości, wróciło do pracy stacjonarnej, widząc w tym lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i poprawę efektywności. Praca zdalna i hybrydowa nadal są jednak w cenie wśród prawników zatrudnionych jako in-house czy w kancelariach prawnych. 

W naszej praktyce rekrutacyjne nadal widzimy bardzo duże zainteresowanie prawników pracą hybrydową (min. 1-2 dni zdalnie). Prawnicy przyzwyczaili się do takiego trybu pracy, który pozwala ich lepiej zarządzać czasem i łączyć pracę z życiem prywatnym. Dla niektórych to wręcz warunek konieczny podjęcia rozmów na temat zmiany pracy.

A jak wygląda to w liczbach? Z mojego badania na portalu Linkedin wynika, że:

  • 58% prawników pracuje nadal hybrydowo,
  • 19% pracuje zdanie,
  • a jedynie 23% pracuje w całości stacjonarnie.

Badanie ankietowe było przeprowadzone w marcu 2024 r. (próba 628 osób).

Jakie płyną z tego wnioski? W mojej opinii, chcąc zwiększyć szansę na rekrutację prawnika (czy to w kancelarii, czy jako in-house), warto zapewnić pracownikom jakąś formę pracy hybrydowej. Nawet gdyby miał to być 1 dzień w tygodniu, gdyż zwiększymy w ten sposób szanse na pozytywne zakończenie rekrutacji.

Autor: Witold Jarzyński


Maszy pytania?

Napisz do mnie (rekrutacje@jltr.pl), lub zadzwoń (502 342 502):